BePlus

איפיון, עיצוב ופיתוח כולל התממשקויות ייחודיות  למערכת צד ג'

אתר ביזבנגב

Beplus היא תוכנה לניהול תזרים מזומנים. התכנה פותחה במיוחד לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, ומטרתה לספק לבעל העסק כלי לניתוח המאזן ומצב העסק ע"י קבלת מידע פיננסי והתראות בזמן אמת, טרם היקלעות לבעיה תזרימית. התוכנה נועדה לאפשר ניהול עסקי מושכל, המבוסס על המידע הפיננסי של העסק בזמן אמת.

המערכת מאפשרת התממשקות מלאה לחשבון הבנק וכרטיסי האשראי של העסק ויוצרת התאמות בנקים באופן אוטומטי. המערכת מספקת תחזית יתרות בחשבון ומעקב אחר המחאות יוצאות ונכנסות. כמו כן, למערכת מחשבון סימולציה לזיהוי היום המועדף לביצוע המחאה, המאפשר שמירה על חשבון מאוזן.

אתר ביזבנגב בנייד

עבודות נוספות

arrow_downward